Academic Committee

Current position: Home > About us > Academic Committee

Academic Committee (1st Session)

Director

Shumin Duan

Deputy Director

Yousheng Shu

Committee Member (Sorted by Surname)

Shiqing Cai、Jiulin Du、Feifan Guo、Cheng He、Zhili Huang、Wei Lu、Zhenge Luo、Lan Ma、Ying Mao、Bo Peng、Tianle Xu、Zhengang Yang、Yizheng Wang

 

Education Committee (2nd Session)

Director

Weiguang Li

Committee Member (Sorted by Surname)

Yudan Chi、Feifan Guo、Jinfei Ni、Bo Peng、Yousheng Shu、Weisheng Wang、Hui Li

Secretary

Shuhong Zhang

 

Academic Exchange Committee (1st Session)

Director

Bo Peng

Committee Member (Sorted by Surname)

Bo Li、Baobin Li、Zhicheng Shao、Hui Li、Kaihua Zhang

Secretary

Liang Wang

 

Postdoctoral Work Committee (1st Session)

Director

Wei Lu

Committee Member (Sorted by Surname)

Yudan Chi、Shumin Duan、Baobin Li、Feng Li、Yousheng Shu、Hui Li、Peng Yuan、Kaihua Zhang

Secretary

Yuqun Cai

 

Animal Management Committee (1st Session)

Director

Jinfei Ni

Committee Member (Sorted by Surname)

Juan Deng、Shibin Li、Wei Lu、Bo Peng、Yousheng Shu、Zhiyong Xie

Secretary

Songjie Lv

 

Equipment Management Committee (1st Session)

Director

Bo Li

Committee Member (Sorted by Surname)

Tianlin Cheng、Juan DengRongfeng Hu、Shibin Li、Zhicheng Shao

Secretary

Yuli Jiang